Διαχείριση Πολιτιστικών Πολυχώρων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας τα τελευταία χρόνια διοργανώνει το Φεστιβάλ Αισχύλεια και έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία διαχείρισης πολυχώρων εκδηλώσεων και πολιτισμού.

Το Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, με έτος ίδρυσης το 1875,  αποτελεί χώρο με ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανική ιστορία της Ελευσίνας. Από το 1960 έχει διακοπεί η λειτουργία του και ο χώρος έως σήμερα ανήκε στην ΕΤΕ, η οποία παραχωρούσε τον χώρο αυτόν στον Δήμο Ελευσίνας για την υλοποίηση του Φεστιβάλ Αισχύλεια. 

Σήμερα, κατόπιν σύναψης χρησιδανείου μεταξύ ΕΤΕ και Δήμου Ελευσίνας, ο χώρος παραχωρείται στον Δήμο Ελευσίνας, χωρίς αντάλλαγμα, για το χρονικό διάστημα από 1-5-2018 μέχρι 31-12-2021, προκειμένου να διοργανώσει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Δήμου, δια των νομικών του προσώπων, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα/εκδήλωση που σχετίζεται με την ανάδειξη της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.

Ο Δήμος Ελευσίνας, θα λάβει απόφαση δημοτικού συμβουλίου στην οποία θα ορίσει ως διαχειριστή της λειτουργίας του χώρου την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε), η οποία δεσμεύεται και δύναται να τον αξιοποιήσει, αναγνωρίζοντας την αξία του ως σημαντικού πολιτιστικού πολυχώρου που αφενός συνδέει με το ιστορικό παρελθόν της πόλης και τονώνει την τοπική κοινωνία κι αφετέρου δίνει μια προοπτική για ένα ευοίωνο μέλλον.

Θέματα που δεν ρυθμίζονται, ούτε εμπίπτουν στη διαχείριση του παλαιού Ελαιουργείου από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας, επιλύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας