Δ5: Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Η Ελευσίνα διεκδίκησε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023 και αναδείχθηκε με αυτόν, γεγονός που θεωρούμε θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η Ελευσίνα αποφάσισε να διεκδικήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης γιατί κάτι τέτοιο θα επιδράσει καταλυτικά στη σταθερή επιδίωξη της πόλης να εξελιχθεί σε δυναμικό πολιτιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.