Προβολής & Επικοινωνίας

Η πόλη της Ελευσίνας κατά τη διάρκεια της διετούς διαδικασίας διεκδίκησης του τίτλου της ΠπτΕ  2021, επαναπροσδιόρισε τη πολιτική της σε ότι αφορά τον τουρισμό ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Η Ελευσίνα σίγουρα δεν αποτελεί τον κλασικό προορισμό αναψυχής όπως αυτός ορίζεται, αλλά μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για θεματικές τουριστικές δραστηριότητες. Ήδη μετά τη κατάκτηση του τίτλου για τη ΠπτΕ 2021, οι δείκτες επισκεψιμότητας έχουν ενισχυθεί σημαντικά και στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη και ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Διαθέτοντας  τον Αρχαιολογικό Χώρο σε συνδυασμό με τον χώρο του Ελαιουργείου, τα κτίρια της βιομηχανικής περιόδου στη γραμμή του παραλιακού μετώπου αλλά και τον υπόλοιπο ιστό της ιστορικής μας πόλης προσβλέπουμε σε μια καλύτερη αξιοποίηση των χώρων αυτών ώστε ο επισκέπτης μας να μπορέσει να δει την αληθινή εικόνα της.

Το «Τμήμα Τουριστικής Προβολής κι Επικοινωνίας» προβλέπει τα εξής:

  1. Έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών τουριστικής προβολής της πόλης,
  2. Σχεδιασμό και δημιουργία υλικού προβολής της πόλης (δημιουργία λευκωμάτων, videοclip κ.α),
  3. Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων,
  4. Έκδοση δελτίων τύπου, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου,
  5. Επιμέλεια των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας.