Δημοτικό Ιατρείο

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία του Δημοτικό Ιατρείου στο Δήμο Ελευσίνας. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και του συνόλου του Δήμου, ως προς τις κοινωνικές παροχές αλλά και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των υποδομών, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινωνικών λειτουργιών στους τομείς της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας. Μέριμνα της δράσης η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας και υγειονομικών ελέγχων, η δημιουργία δομών και η ανάπτυξη δράσεων παροχής υγείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στην Τρίτη ηλικία, η πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας και η αξιοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας σε συνεργασία με φορείς κρατικούς ή μη.

Επίσης θα παρέχονται βασικές υπηρεσίες υγείας μέσω της δημοτικής δομής και δυνατότητα συνεργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με μονάδες υγείας ΠΕΔΥ, με εθελοντές ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, δυνατότητα οργάνωσης  εξετάσεων προληπτικού ελέγχου, εμβολιασμών ασφαλισμένων και πρωτίστως των ανασφάλιστων πολιτών και παιδιών, συνδιοργάνωση εξετάσεων από οφθαλμιατρικά κέντρα, οδοντιατρικοί και γυναικολογικοί έλεγχοι από εθελοντές ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων. Θέσπιση κύκλου ομιλιών ενημέρωσης ιατρικού περιεχομένου και δημόσιας υγείας, επίδειξη ΚΑΡΠΑ, πρώτες βοήθειες και συνεργασία με φορείς όπως ιατρικές σχολές, σχολές δημόσιας υγείας, ιατρικών επισκεπτών και παραιατρικών επαγγελμάτων.