Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Η Κ.Ε.Δ.Ε. λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών με σκοπό την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην ανακύκλωση και διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων , των συσκευασιών και της Κομποστοποίησης. Με την ανακύκλωση των συσκευασιών, των άλλων προϊόντων, την αξιοποίηση των ογκωδών και την λιπασματοποίηση των βιοαποδομησίμων (κλειστή αερόβια ή αναερόβια) μειώνουν στο ελάχιστο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης δεν θα υπάρχει πλέον η ρύπανση του υπεδάφους με οργανικές ουσίες και βαριά μέταλλα.  

Σήμερα το 20% των κατοίκων της Ελευσίνας χρησιμοποιεί οικιακούς κομποστοποιητές, εναποθέτει τα ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλέ κάδους και φύλλα, έπιπλα στρώματα κ.α. στα σκίπερ, καθώς και όλα τα κλαδέματα του Δήμου επεξεργάζονται στο ΚΔΑΥ και γίνονται κομπόστ που μοιράζεται στους κατοίκους. Ο αριθμός των κατοίκων που ωφελούνται ανέρχεται σε 7.000. 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας προέβη σε παραχώρηση απλής χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας και συγκεκριμένα των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΟΛΕ Α.Ε, για την ανάπλαση και ανακατασκευή τους σύμφωνα με τις πρόσφατες προδιαγραφές ασφαλείας που επιβάλλονται για τη νόμιμη λειτουργία τους, για χρονικό διάστημα τριάντα πέντε μηνών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους παρακάτω χώρους:

  • Την παιδική χαρά που βρίσκεται εντός του πάρκου επί των οδών Κοντούλη και Ι. Δραγούμη.
  • Την παιδική χαρά επί της οδού Κανελλοπούλου, μετά τη στροφή του Κρόνου.
  • Την παιδική χαρά επί της οδού Κανελλοπούλου, στην πλατεία έμπροσθεν της Νέας Μαρίνας.
  • Την παιδική χαρά επί της οδού Κανελλοπούλου, που βρίσκεται εντός της πλατείας, Ανατολικά του Θερινού Κινηματογράφου.

Επιπλέον, θα λειτουργήσουμε και την παιδική χαρά που βρίσκεται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του «Alonia Adventure Park».