ΤΟΜΕΑΣ Γ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δραστηριότητες

Γ1: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  αποτελεί την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι» , με στόχος της δραστηριότητας την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και  ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 175 ανήμπορα άτομα & ηλικιωμένοι.

 

Γ2:  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+1 «YOUTH FOR REFUGEES»

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Συγκεκριμένα, στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, άτυπες ομάδες, άτομα κι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια, διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας.

Μορφή επιχορήγησης προγράμματος: Η επιχορήγηση ανέρχεται κατ’ ανώτατο ποσό, στο ποσό των 10.282,00 €. Η επιχορήγηση διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης, καθώς και με τη μορφή επιστροφής των επιλέξιμων δαπανών που πράγματι πραγματοποιούνται, σύμφωνα με:

• Τις επιλέξιμες δαπάνες

• Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

• Τους χρηματοοικονομικούς κανόνες.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Steps»

Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα «Steps» το οποίο διοργανώνεται απο το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την Ε.Ε., προσανατολίζει το έργο του στην ισότητα των ευκαιριών στην Ευρώπη για την εκπαίδευση, πέρα από κάθε πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό και γεωγραφικό περιορισμό. 

Χρησιμοποιώντας την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία το έργο επιθυμεί να γίνει ένα Κέντρο επί των ευρωπαϊκών θεμάτων και των πολιτικών που προάγει η Ένωση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να λάβουν πολύτιμες γνώσεις μέσω εκπαιδεύσεων μη τυπικής μάθησης και της e-learning πλατφόρμας CEREBRUM Online System που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, πέρα από τα στενά όρια της τάξης, αλλά και πέρα από τα εμπόδια που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες ομάδες, η οποία θα λειτουργήσει ως εξ αποστάσεως ακαδημία, χώρος συζήτησης και προβληματισμού των χρηστών για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένες πολιτικές της Ε.Ε. 

Το έργο έχει μεγάλη σημασία για τη νεολαία της περιοχής μας και θα προσπαθήσει να φέρει στην τοπική κοινωνία ευεργετικά αποτελέσματα με πολλαπλό και πολυεπίπεδο αντίκτυπο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, νέους 18-30, εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε θεματικές που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε., τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας και των σχολικών μονάδων και τη βιώσιμη λειτουργία των Κέντρων Νέων.

 

 

Γ3: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αφορά παιδιά διαφόρων ηλικιών. Το ΚΔΑ Παιδιών θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους καθημερινά τις πρωινές ώρες όπου απασχολούνται δημιουργικά από ειδικούς δασκάλους με ομαδικά παιχνίδια λεπτής κινητικότητας, ζωγραφική, χειροτεχνία και κατασκευές, κηπουρική κ.α. Η ένταξη των ατόμων πραγματοποιείται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 

Οι ωφελούμενοι της δραστηριότητας είναι: γενικά τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας  που είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας και  οι οικογένειες αυτών.  Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τουλάχιστον 200 παιδιά μέσω ΕΣΠΑ ώστε να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας της δομής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ»

Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι η προγραμματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καταπολέμηση ρατσισμού μέσω τέχνης» από το Δήμο Ελευσίνας και την  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας, με   χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 

Σκοπός του Έργου είναι η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και διακρίσεων  στην περιοχή της Ελευσίνας, μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση παιδιών και γονέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατ’ επέκταση η υποστήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, στην περιοχή. 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση οι κυριότερες εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι:

  1.  Λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων για παιδιά με τα ακόλουθα αντικείμενα:

Ζωγραφική. Γλυπτική. Θεατρικό παιχνίδι. Μουσικοκινητικά παιχνίδια. Παραμύθι.Οπτικοακουστικά παιχνίδια (κινηματογράφος-βίντεο κλιπ). Χρήση κομπιούτερ για εικαστική έκφραση. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών και θα μπορούν να εξυπηρετηθούν συνολικά 60-80 παιδιά.

      2. Λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου για γονείς:

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ώστε να τους δοθούν ευκαιρίες έκφρασης, συνεργασίας και ενδυνάμωσης μέσα από την τέχνη.  Θα μπορούν να εξυπηρετηθούν συνολικά 30-40  γονείς.