«Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  αποτελεί την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι» , με στόχος της δραστηριότητας την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και  ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 175 ανήμπορα άτομα & ηλικιωμένοι.