ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Παρουσίαση καλών πρακτικών για τις “Πόλεις που Μαθαίνουν” της Unesco.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco, ο Δήμος Λαρισαίων και η ΕΕΤΑΑ με τη σημαντική στήριξή της, διοργάνωσαν στις 14-17 Ιουνίου το “1ο Θερινό Σχολείο” για τις πόλεις που ανήκουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο “Πόλεων που Μαθαίνουν” Learning Cities της UNESCO. H Ελευσίνα αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου από τον Νοέμβριο του 2016. Στόχος του προγράμματος […]

Read More…

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Επαναπροκήρυξη

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΚΔΑΠ»   Νέο αρχείο ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- Επαναπροκήρυξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν.4497-.13-11-17-ΑΡΘΡΟ-107-109-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν.3979-2011 αρθρο 61 14Β-18 TEXNIKH MEΛΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΔΑΠ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 79Α Ν.4412-2016 ΟΔΗΓΙΑ 23 ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΔΗΓΙΑ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΕΥΔ   […]

Read More…

Ολοκληρώθηκαν τα εργαστήρια Μαρμαρογλυπτικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 30/6/2018 στο Πάρκο Μαγούλας τα εργαστήρια μαρμαρογλυπτικής τέχνης που διοργανώθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε συνεργασία με το Κέντρο Τέχνης “Marble Art Center”, με συμμετοχή κατοίκων Ελευσίνας-Μαγούλας και των γύρω περιοχών.             Τα εργαστήρια αποτελούν μέρος ενός συνόλου πολιτιστικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, από […]

Read More…