Πρόσκληση σε κατόχους Voucher για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΕ

Πρόσκληση κατόχων «Αξιών τοποθέτησης» (VOUCHER)

για συμμετοχή στα Κ.Δ.Α.Π. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι voucher για δομές Κ.Δ.Α.Π.μπορούν να απευθυνθούν στο φορέα «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας – Κ.Ε.Δ.Ε.», με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος / εγγραφή στις δομές Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.Δ.Ε, που βρίσκονται σε Ελευσίνα και Μαγούλα.

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στη δομή Κ.Δ.Α.Π. και τη βάρδια που σας ενδιαφέρει.

Πληροφορίες: Κ.Ε.Δ.Ε (Παγκάλου & Κίμωνος 11, α’ όροφος, τηλ. 210 5565621)

H Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κωνσταντίνα Μαρούγκα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

[…]

Read More…